தந்திர நரி (Sly Fox) | திருக்குறள் நீதிக் கதைகள் - Thirukural Moral Story தந்திர நரி (Sly Fox) | திருக்குறள் நீதிக் கதைகள் - Thirukural Moral Story Reviewed by Dinu DK on December 25, 2017 Rating: 5
நரியும் சின்ன முயலும்! - சிறுவர் கதை | Fox and Rabbit Story for Kids நரியும் சின்ன முயலும்! - சிறுவர் கதை | Fox and Rabbit Story for Kids Reviewed by Dinu DK on November 26, 2017 Rating: 5
வண்ணத்துப் பூச்சியின் கடைசி ஆசை | Butterfly's Last Wish | Kids Story வண்ணத்துப் பூச்சியின் கடைசி ஆசை | Butterfly's Last Wish | Kids Story Reviewed by Dinu DK on July 05, 2017 Rating: 5
அனைத்தையும் சுமக்காதே - ஜென் கதைகள் (Zen Stories) அனைத்தையும் சுமக்காதே - ஜென் கதைகள் (Zen Stories) Reviewed by Dinu DK on March 22, 2017 Rating: 5
நன்மை தீமை : சூழ்நிலை கதை | Good and Bad Situation Story நன்மை தீமை : சூழ்நிலை கதை  | Good and Bad Situation Story Reviewed by Dinu DK on March 22, 2017 Rating: 5

கண்ணாடி : சூழ்நிலை கதை | Glass : Situation Story

March 22, 2017
நாம் எவ்வழியோ மக்களும் அவ்வழி அது ஓர் அழகிய நகரம். அந்த நகரத்தின்  நுழைவு வாயிலில் எப்போதும் ஒரு வயதான பெரியவர்  அந்நியர்கள் யாரும் உள்...
கண்ணாடி : சூழ்நிலை கதை | Glass : Situation Story கண்ணாடி : சூழ்நிலை கதை | Glass : Situation Story Reviewed by Dinu DK on March 22, 2017 Rating: 5
முட்டாள் கொக்கு - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் | Foolish Crane - Panchtantra Moral Story | Video முட்டாள் கொக்கு - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் | Foolish Crane - Panchtantra Moral Story | Video Reviewed by Dinu DK on January 29, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.