சிங்கத் தோல் போர்த்திய கழுதை - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் | The Donkey in Lion's Skin | Video சிங்கத் தோல் போர்த்திய கழுதை - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் | The Donkey in Lion's Skin | Video Reviewed by Unknown on December 21, 2016 Rating: 5
சிங்கமும் முயலும் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் | The Lion and The Rabbit | Video சிங்கமும் முயலும் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் | The Lion and The Rabbit | Video Reviewed by Dinu DK on December 21, 2016 Rating: 5
குரங்கும் முதலையும் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் | The Monkey and The Crocodile | Video குரங்கும் முதலையும் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் | The Monkey and The Crocodile | Video Reviewed by Dinu DK on December 21, 2016 Rating: 5
பிரமிட் மர்மங்கள் (ரகசியம்) | Secrets of Egypt Pyramid in Tamil பிரமிட் மர்மங்கள் (ரகசியம்) | Secrets of Egypt Pyramid in Tamil Reviewed by Dinu DK on October 15, 2016 Rating: 5

தேளும் தவளையும் - ஈசாப் நீதிக் கதை | The Scorpion and the Frog

June 22, 2016
அது ஒரு அழகிய காடு, அந்த காட்டில் கெட்ட சுபாவமுள்ள தேள் ஒன்று வசித்து வந்தது.  அந்தக் காட்டின் நடுவில் ஒரு நீரோடை இருந்தது. அந்தத் தேளுக்...
தேளும் தவளையும் - ஈசாப் நீதிக் கதை | The Scorpion and the Frog தேளும் தவளையும் - ஈசாப் நீதிக் கதை | The Scorpion and the Frog Reviewed by Dinu DK on June 22, 2016 Rating: 5

ஆல்ப்ரெட் ராஜாவும் பிச்சைக்காரனும் | King Alfred and the Beggar Moral Story for Kids

January 07, 2016
அரண்மனையைஒட்டி வசித்த பிச்சைக்காரன் ஒருவன், அந்த அரண்மனைக் கதவில் ஒட்டப்பட்டிருந்த அறிவிப்பைக் கண்டான். அதில், மன்னர் விருந்தளிக்கப் போவதாக...
ஆல்ப்ரெட் ராஜாவும் பிச்சைக்காரனும் | King Alfred and the Beggar Moral Story for Kids ஆல்ப்ரெட் ராஜாவும் பிச்சைக்காரனும் | King Alfred and the Beggar Moral Story for Kids Reviewed by Dinu DK on January 07, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.