புத்திசாலி புலவரும் நெல்மணிகளும் | Clever Poet and His Grain - Moral Story

August 10, 2015
அது ஒரு அழகிய கிராமம். அந்த கிராமத்தில் ஒரு திறமை வாய்ந்த புலவர் ஒருவர் தன் குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தார். சில மாதங்...
புத்திசாலி புலவரும் நெல்மணிகளும் | Clever Poet and His Grain - Moral Story புத்திசாலி புலவரும் நெல்மணிகளும் | Clever Poet and His Grain - Moral Story Reviewed by Dinu DK on August 10, 2015 Rating: 5
Albert Einstein History in Tamil | ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் வாழ்க்கை வரலாறு Albert Einstein History in Tamil | ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் வாழ்க்கை வரலாறு Reviewed by Dinu DK on June 30, 2015 Rating: 5
சிங்கமும் சிலையும் - ஈசாப் நீதிக் கதை | The Lion and the Statue Aesop Story சிங்கமும் சிலையும் - ஈசாப் நீதிக் கதை | The Lion and the Statue Aesop Story Reviewed by Dinu DK on June 04, 2015 Rating: 5

மலை முழுங்கி சின்னக் குருவி! | Mountain Swallow a Little Sparrow

April 26, 2015
சிட்டுக்குருவி, தவிட்டுக் குருவி, ரெட்டைவால் குருவி, உழாவராக் குருவி, தூக்கணாங்குருவி, ஊர்க்குருவி என இப்படிப் பல குருவிகளைப் பற்றி உங்களுக...
மலை முழுங்கி சின்னக் குருவி! | Mountain Swallow a Little Sparrow மலை முழுங்கி சின்னக் குருவி! | Mountain Swallow a Little Sparrow Reviewed by Dinu DK on April 26, 2015 Rating: 5
வேலை இழந்த அரண்மனை சேவகர்கள்! | Palace Courtiers who Lost Their Jobs வேலை இழந்த அரண்மனை சேவகர்கள்! | Palace Courtiers who Lost Their Jobs Reviewed by Dinu DK on March 30, 2015 Rating: 5
Thomas Alva Edison History in Tamil | தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வாழ்க்கை வரலாறு Thomas Alva Edison History in Tamil | தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வாழ்க்கை வரலாறு Reviewed by Dinu DK on March 27, 2015 Rating: 5
கரடியும் இரண்டு வழிப்போக்கர்களும் | The Bear and the Two Travelers - Aesop Moral Story கரடியும் இரண்டு வழிப்போக்கர்களும் | The Bear and the Two Travelers - Aesop Moral Story Reviewed by Dinu DK on March 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.