தெனாலிராமனும் ஜோசியரின் வார்த்தையும் | Tenali Raman & Astrologer's Words Story தெனாலிராமனும் ஜோசியரின் வார்த்தையும் | Tenali Raman & Astrologer's Words Story Reviewed by Dinu DK on July 30, 2014 Rating: 5
Kargil War History in Tamil | கார்கில் போர் வரலாறு Kargil War History in Tamil | கார்கில் போர் வரலாறு Reviewed by Dinu DK on July 27, 2014 Rating: 5

குள்ள ராஜா போட்ட தடை | The Dwarf King and His Check

July 13, 2014
மங்களபுரம் என்ற ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார். அவருக்கு ஒரு மந்திரியும் இருந்தார். ராஜாவோட உயரம் நாலரை அடிதான். ஆனா அமைச்சரோ ஆறடி உயரம் இருந...
குள்ள ராஜா போட்ட தடை | The Dwarf King and His Check குள்ள ராஜா போட்ட தடை | The Dwarf King and His Check Reviewed by Dinu DK on July 13, 2014 Rating: 5

பூமிக்கு வந்த சூரியப் பந்து | Sun Visits Planet Earth Story

July 13, 2014
எப்போதுமே வானத்திலேயே இருக்கிறோமே, கொஞ்சம் பூமிக்குத்தான் போய் பார்ப்போமே’ என வானத்தில் தெரியும் சூரியனுக்கு ஒரே ஆசை. உடனே பூமிக்கு இறங்க ஆ...
பூமிக்கு வந்த சூரியப் பந்து | Sun Visits Planet Earth Story பூமிக்கு வந்த சூரியப் பந்து | Sun Visits Planet Earth Story Reviewed by Dinu DK on July 13, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.