தெனாலிராமனும் ஜோசியரின் வார்த்தையும் | Tenali Raman & Astrologer's Words Story தெனாலிராமனும் ஜோசியரின் வார்த்தையும் | Tenali Raman & Astrologer's Words Story Reviewed by Dinu DK on 7/30/2014 Rating: 5
Kargil War History in Tamil | கார்கில் போர் வரலாறு Kargil War History in Tamil | கார்கில் போர் வரலாறு Reviewed by Dinu DK on 7/27/2014 Rating: 5

குள்ள ராஜா போட்ட தடை | The Dwarf King and His Check

Dinu DK 7/13/2014
மங்களபுரம் என்ற ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார். அவருக்கு ஒரு மந்திரியும் இருந்தார். ராஜாவோட உயரம் நாலரை அடிதான். ஆனா அமைச்சரோ ஆறடி உயரம் இருந...Read More
குள்ள ராஜா போட்ட தடை | The Dwarf King and His Check குள்ள ராஜா போட்ட தடை | The Dwarf King and His Check Reviewed by Dinu DK on 7/13/2014 Rating: 5

பூமிக்கு வந்த சூரியப் பந்து | Sun Visits Planet Earth Story

Dinu DK 7/13/2014
எப்போதுமே வானத்திலேயே இருக்கிறோமே, கொஞ்சம் பூமிக்குத்தான் போய் பார்ப்போமே’ என வானத்தில் தெரியும் சூரியனுக்கு ஒரே ஆசை. உடனே பூமிக்கு இறங்க ஆ...Read More
பூமிக்கு வந்த சூரியப் பந்து | Sun Visits Planet Earth Story பூமிக்கு வந்த சூரியப் பந்து | Sun Visits Planet Earth Story Reviewed by Dinu DK on 7/13/2014 Rating: 5
Powered by Blogger.