தோட்டக்காரனும் குரங்கும் | The Gardener and the Monkeys தோட்டக்காரனும் குரங்கும் | The Gardener and the Monkeys Reviewed by Dinu DK on May 27, 2014 Rating: 5

குரங்கின் காற்றாடி! | Monkey and its Kite

May 24, 2014
அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை. பள்ளி விடுமுறை என்றாலே குட்டிக் குரங்கு முத்துவிற்கும், பாலுவிற்கும் கொண்டாட்டம்தான். அப்பா எவ்வளவு சொல்லியும், துண...
குரங்கின் காற்றாடி! | Monkey and its Kite குரங்கின் காற்றாடி! | Monkey and its Kite Reviewed by Dinu DK on May 24, 2014 Rating: 5
வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும் | The Owl and The Grasshopper Aesop Story வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும் | The Owl and The Grasshopper Aesop Story Reviewed by Dinu DK on May 19, 2014 Rating: 5
பூனைகளைச் சிறைப்படுத்திய எலிகள்! | The Cat Custody of Mouse Story பூனைகளைச் சிறைப்படுத்திய எலிகள்! | The Cat Custody of Mouse Story Reviewed by Dinu DK on May 17, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.