தோட்டக்காரனும் குரங்கும் | The Gardener and the Monkeys தோட்டக்காரனும் குரங்கும் | The Gardener and the Monkeys Reviewed by Dinu DK on 5/27/2014 Rating: 5

குரங்கின் காற்றாடி! | Monkey and its Kite

Dinu DK 5/24/2014
அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை. பள்ளி விடுமுறை என்றாலே குட்டிக் குரங்கு முத்துவிற்கும், பாலுவிற்கும் கொண்டாட்டம்தான். அப்பா எவ்வளவு சொல்லியும், துண...Read More
குரங்கின் காற்றாடி! | Monkey and its Kite குரங்கின் காற்றாடி! | Monkey and its Kite Reviewed by Dinu DK on 5/24/2014 Rating: 5

வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும் | The Owl and The Grasshopper Aesop Story

Dinu DK 5/19/2014
வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும் (The Owl and the Grasshopper) அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டில் ஒரு இரக்கமற்ற ஆந்தை ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது...Read More
வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும் | The Owl and The Grasshopper Aesop Story வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும் | The Owl and The Grasshopper Aesop Story Reviewed by Dinu DK on 5/19/2014 Rating: 5

பூனைகளைச் சிறைப்படுத்திய எலிகள்! | The Cat Custody of Mouse Story

Dinu DK 5/17/2014
கதை வகை: சித்திரக் கதை (சிறுவர் கதைகள்) கதை ஆசிரியர்: கன்னிக்கோயில் ராஜா சமர்ப்பித்த தேதி: 15.05.2014 பூனைகளைச் சிறைப்படுத்திய எ...Read More
பூனைகளைச் சிறைப்படுத்திய எலிகள்! | The Cat Custody of Mouse Story பூனைகளைச் சிறைப்படுத்திய எலிகள்! | The Cat Custody of Mouse Story Reviewed by Dinu DK on 5/17/2014 Rating: 5
Powered by Blogger.