யார் பலசாலி? | Yaar Balasali - Animals Story for Kids

Dinu DK 3/31/2014
யார் பலசாலி? ‘நான்தான் பலசாலி’ ‘நான்தான் பலசாலி’ என்று சொல்லி சிங்கம் எப்பொழுது பார்த்தாலும் காடு மேடெல்லாம் தற்பெறுமை அடித்துக் கொண்டி...Read More
யார் பலசாலி? | Yaar Balasali - Animals Story for Kids யார் பலசாலி? | Yaar Balasali - Animals Story for Kids Reviewed by Dinu DK on 3/31/2014 Rating: 5
தெனாலிராமனும் திருடர்களும் | Tenali Raman and The Two Thieves தெனாலிராமனும் திருடர்களும் | Tenali Raman and The Two Thieves Reviewed by Dinu DK on 3/29/2014 Rating: 5
ராஜாவும் முட்டாள் குரங்கும் | The Foolish Monkey And The King Story ராஜாவும் முட்டாள் குரங்கும் | The Foolish Monkey And The King Story Reviewed by Dinu DK on 3/22/2014 Rating: 5
மூளை இல்லாத கழுதை | The Donkey Without Brain மூளை இல்லாத கழுதை | The Donkey Without Brain Reviewed by Dinu DK on 3/14/2014 Rating: 5

ராஜாவும் மந்திரிகளும் | The Little King

Dinu DK 3/13/2014
ராஜாவும் மந்திரிகளும் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தான். அவன் படிக்காதவன். உலக அறிவு என்பது சிறிதும் கிடையாது.  மழைக்குக் கூட பள்ளிக...Read More
ராஜாவும் மந்திரிகளும் | The Little King ராஜாவும் மந்திரிகளும்  | The Little King Reviewed by Dinu DK on 3/13/2014 Rating: 5
கடவுளை காட்டுங்க! - ஆன்மிக கதைகள் | Aanmeega Kathaigal கடவுளை காட்டுங்க! - ஆன்மிக கதைகள் | Aanmeega Kathaigal Reviewed by Dinu DK on 3/09/2014 Rating: 5

Tenali Raman Stories in Tamil

Dinu DK 3/05/2014
Tenali Raman Stories in Tamil: தெனாலிராமன் கதைகள் (Tenali Raman Kathaigal) - Read collection of fun and adventurous of Tenali Raman sho...Read More
Tenali Raman Stories in Tamil Tenali Raman Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 3/05/2014 Rating: 5
Powered by Blogger.