ராஜாவின் மனக்கவலை - ஜென் கதைகள் | The Confused King - Zen Stories for Kids ராஜாவின் மனக்கவலை - ஜென் கதைகள் | The Confused King - Zen Stories for Kids Reviewed by Dinu DK on December 27, 2014 Rating: 5
இரண்டு பாறைகள் - ஜென் கதைகள் | Two Rocks - Zen Stories for Kids இரண்டு பாறைகள் - ஜென் கதைகள் | Two Rocks - Zen Stories for Kids Reviewed by Dinu DK on December 27, 2014 Rating: 5

ஜென் கதை - கோபம் | Zen Stories - Anger

December 23, 2014
ஜென் கதை - கோபம் Zen Stories - Anger ஒரு சீடன் தன் குரு பாங்கய்யிடம் கேட்டான். “ என்னால் எனது கோப இயல்பைக் கட்டுப்படுத்தவே இயலவில்லை....
ஜென் கதை - கோபம் | Zen Stories - Anger ஜென் கதை - கோபம் | Zen Stories - Anger Reviewed by Dinu DK on December 23, 2014 Rating: 5
மூன்று தலைகள்! | Three Heads - ஜென் கதைகள் (Zen Stories) மூன்று தலைகள்! | Three Heads -  ஜென் கதைகள் (Zen Stories) Reviewed by Dinu DK on December 14, 2014 Rating: 5
விவசாயி, மகன், கழுதை - ஈசாப் கதை | The Man, the Boy, and the Donkey - Aesop Short Story விவசாயி, மகன், கழுதை - ஈசாப் கதை | The Man, the Boy, and the Donkey - Aesop Short Story Reviewed by Dinu DK on November 19, 2014 Rating: 5
ஜென் குருவும் ஒன்பது திருடர்களும் | Zen and Nine Thieves - ஜென் கதைகள் ஜென் குருவும் ஒன்பது திருடர்களும் | Zen and Nine Thieves - ஜென் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on November 16, 2014 Rating: 5

பயம் - ஓஷோ கதைகள் | Fear - Osho Stories

November 06, 2014
பயம் - ஓஷோ கதைகள் (Osho Stories on Fear) ஒரு காட்டில் ஒரு இளைஞன் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தான். அவனுக்குப் பசியெடுத்தது. ஒரு மரத்தில் ...
பயம் - ஓஷோ கதைகள் | Fear - Osho Stories பயம் - ஓஷோ கதைகள் | Fear - Osho Stories Reviewed by Dinu DK on November 06, 2014 Rating: 5

சிங்கக்குட்டியின் புது தீபாவளி! | Young Lions New Diwali

October 26, 2014
ஒரு நாள் சிங்க ராஜா குடும்பத்துடன் காட்டைச் சுற்றி வலம் வந்தது. அப்போது இளவரசர் சிங்கக்குட்டி காணாமல் போய்விட்டது. இளவரசர் சிங்கக்குட்டி வழ...
சிங்கக்குட்டியின் புது தீபாவளி! | Young Lions New Diwali சிங்கக்குட்டியின் புது தீபாவளி! | Young Lions New Diwali Reviewed by Dinu DK on October 26, 2014 Rating: 5

பொற்காசு | Porkasu Arasar Kathaigal

October 24, 2014
பொற்காசு  Porkasu - Arasar Kathaigal முன்னொரு காலத்தில் பாரசீக நாட்டை அரசன் ஒருவன் ஆண்டு வந்தான். அவனுக்கு மீன் என்றால் உயிர். ஒருந...
பொற்காசு | Porkasu Arasar Kathaigal பொற்காசு | Porkasu Arasar Kathaigal Reviewed by Dinu DK on October 24, 2014 Rating: 5
துணி துவைத்த சீடர்கள் - பரமார்த்த குரு கதைகள் | Paramartha Guru Kathaigal துணி துவைத்த சீடர்கள் - பரமார்த்த குரு கதைகள் | Paramartha Guru Kathaigal Reviewed by Dinu DK on October 23, 2014 Rating: 5
பீமனின் பிறந்தநாள் பரிசு | Bhima's Birthday Gift பீமனின் பிறந்தநாள் பரிசு | Bhima's Birthday Gift Reviewed by Dinu DK on October 23, 2014 Rating: 5

Abraham Lincoln History in Tamil | ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வாழ்க்கை வரலாறு

October 20, 2014
ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வாழ்க்கை வரலாறு கடந்த இரு நூற்றாண்டுகளில் உலகிலேயே அதிக பலம் வாய்ந்த நபர் யார் என்று கேட்டால் பெரும்பாலோர் அந்தந்த...
Abraham Lincoln History in Tamil | ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வாழ்க்கை வரலாறு Abraham Lincoln History in Tamil | ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வாழ்க்கை வரலாறு Reviewed by Dinu DK on October 20, 2014 Rating: 5
எறும்பும் வெட்டுக்கிளியும் | The Ant and the Grasshopper Aesop Moral Story in Tamil எறும்பும் வெட்டுக்கிளியும் | The Ant and the Grasshopper Aesop Moral Story in Tamil Reviewed by Dinu DK on September 21, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.