நரியும் கொக்கும் | The Fox And The Stork - Short Story நரியும் கொக்கும் | The Fox And The Stork - Short Story Reviewed by Dinu DK on 9/22/2013 Rating: 5

Aesop's Fables - Moral Stories in Tamil

Dinu DK 9/22/2013
Read and download Aesop’s fables (ஈசாப் கதைகள்) - moral short stories with pictures for kids in Tamil. 1. நரியும் கொக்கும் (The Fox And Th...Read More
Aesop's Fables - Moral Stories in Tamil Aesop's Fables - Moral Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 9/22/2013 Rating: 5

பூதம் - சிறுவர் கதைகள்

Dinu DK 9/20/2013
  பூதம் ஒரு விவசாயி ஒருநாள் குடும்பத்துடன் வெகுதூரத்தில் இருந்த நகரத்தை நோக்கிப் பயணமானார். இரண்டாம் நாள், உச்சி வேளைக்கு சாலை ஓரத்தில்...Read More
பூதம் - சிறுவர் கதைகள் பூதம் - சிறுவர் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on 9/20/2013 Rating: 5
Powered by Blogger.