முயலும் ஆமையும் | The Hare and The Tortoise Story in Tamil முயலும் ஆமையும் | The Hare and The Tortoise Story in Tamil Reviewed by Dinu DK on 7/31/2013 Rating: 5

உதவி - நீதிக் கதைகள்

Dinu DK 7/27/2013
உதவி:- கழுதை ஒன்று, நிறைய பொதி சுமந்து கொண்டு சென்றது. அதன் பின்னால் கழுதையின் எஜமானரும், அவர் வளர்க்கும் நாயும் வந்து கொண்டிருந்தனர்....Read More
உதவி - நீதிக் கதைகள் உதவி - நீதிக் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on 7/27/2013 Rating: 5
அடைந்ததை அழித்தல்‏ | The Monkey and The Crocodile Story அடைந்ததை அழித்தல்‏ | The Monkey and The Crocodile Story Reviewed by Dinu DK on 7/21/2013 Rating: 5

கொடிய பாம்பும் முனிவரும் - நீதிக் கதைகள்

Dinu DK 7/16/2013
கொடிய பாம்பும் முனிவரும்: ஊருக்கு ஒதுக்குப் புறமாக ஒரு கொடிய விடமுள்ள பாம்பு வாழ்ந்து வந்தது. ஊர் மக்கள் யாராவது அதன் புற்றின் பக்கம் போ...Read More
கொடிய பாம்பும் முனிவரும் - நீதிக் கதைகள் கொடிய பாம்பும் முனிவரும் - நீதிக் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on 7/16/2013 Rating: 5
Powered by Blogger.