முட்டாள் சிங்கமும் புத்திசாலி முயலும் | The Foolish Lion and the Clever Rabbit

Dinu DK 6/29/2013
முட்டாள் சிங்கமும் புத்திசாலி முயலும் ( The Foolish Lion and the Clever Rabbit ) அடர்ந்த காட்டில் ஒரு கர்வம் கொண்ட சிங்கம் வாழ்ந்து வந...Read More
முட்டாள் சிங்கமும் புத்திசாலி முயலும் | The Foolish Lion and the Clever Rabbit முட்டாள் சிங்கமும் புத்திசாலி முயலும் | The Foolish Lion and the Clever Rabbit Reviewed by Dinu DK on 6/29/2013 Rating: 5

படைப்புக்களை சமர்பிக்க | Submit

Dinu DK 6/29/2013
உங்களுக்கு பிடித்த சிறுவர் கதைகள், சிறுவர் பாடல்களை தமிழ்சிறுகதைகள்.காம் தளம் மூலமாக மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள விருப்பமா? விருப்பம் ...Read More
படைப்புக்களை சமர்பிக்க | Submit படைப்புக்களை சமர்பிக்க | Submit Reviewed by Dinu DK on 6/29/2013 Rating: 5

நன்றி மறந்த சிங்கம் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள்

Dinu DK 6/16/2013
நன்றி மறந்த சிங்கம் முல்லை மலர் என்ற காட்டில் விறகு வெட்டுவதற்காக சென்று கொண்டிருந்தான் மனிதன் ஒருவன். அப்போது காட்டில் எங்கிருந்...Read More
நன்றி மறந்த சிங்கம் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் நன்றி மறந்த சிங்கம் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on 6/16/2013 Rating: 5

சிங்கமும் நரியும் - பஞ்சதந்திர கதைகள்

Dinu DK 6/14/2013
சிங்கமும் நரியும்: ஒரு காட்டில் பல விலங்குகள் வாழ்ந்து வந்தன. அதில் ஒரு சிங்கமும், நரியும் வெகு நாளாக உணவின்றி அலைந்து திரிந்து கொண்டிர...Read More
சிங்கமும் நரியும் - பஞ்சதந்திர கதைகள் சிங்கமும் நரியும் - பஞ்சதந்திர கதைகள் Reviewed by Dinu DK on 6/14/2013 Rating: 5

பஞ்சதந்திர கதைகள்: உப்பு வியாபாரியும் கழுதையின் தந்திரமும்

Dinu DK 6/07/2013
உப்பு வியாபாரியும் கழுதையின் தந்திரமும்: முன்னொரு காலத்தில் ஒரு உப்பு வியாபாரி இருந்தான். அவன் தினந்தோறும் ஒரு கழுதையின் மீது உப்பு ம...Read More
பஞ்சதந்திர கதைகள்: உப்பு வியாபாரியும் கழுதையின் தந்திரமும் பஞ்சதந்திர கதைகள்: உப்பு வியாபாரியும் கழுதையின் தந்திரமும் Reviewed by Dinu DK on 6/07/2013 Rating: 5
Powered by Blogger.