முல்லா கதைகள் - கல்விமானுக்கு எழுந்த சந்தேகம் | Mulla Stories in Tamil

August 29, 2013
முல்லா கதைகள் - கல்விமானுக்கு எழுந்த சந்தேகம் ஒரு நாள் அயல்நாட்டில் இருந்து வந்த இரண்டு கல்விமான்கள் முல்லாவைச் சந்தித்து அவருடன் உரையா...
முல்லா கதைகள் - கல்விமானுக்கு எழுந்த சந்தேகம் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - கல்விமானுக்கு எழுந்த சந்தேகம் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 29, 2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - கீழே விழுந்த சட்டை | Mulla Stories in Tamil

August 29, 2013
முல்லா கதைகள் - கீழே விழுந்த சட்டை ஒரு நாள் முல்லா தமது மாடியில் ஏதோ வேலையாக இருந்தார். கீழே சமையலறையில் அவர் மனைவி சமையல் செய்து கொண்ட...
முல்லா கதைகள் - கீழே விழுந்த சட்டை | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - கீழே விழுந்த சட்டை | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 29, 2013 Rating: 5
முல்லா கதைகள் - புதுப்பானை | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - புதுப்பானை | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 29, 2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - பதிலுக்குப் பதில் | Mulla Stories in Tamil

August 25, 2013
முல்லா கதைகள் - பதிலுக்குப் பதில் ஒரு நாள் முல்லா ஒரு துணிக் கடைக்குச் சென்றார். அங்கு தலைப்பாகைகளும் விற்கப்பட்டன. தமக்கு ஒரு தலைப்பா...
முல்லா கதைகள் - பதிலுக்குப் பதில் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் -  பதிலுக்குப் பதில் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 25, 2013 Rating: 5

முல்லாவின் கதைகள் - முல்லா வழங்கிய தீர்ப்பு | Mulla Stories in Tamil

August 25, 2013
முல்லா வழங்கிய தீர்ப்பு முல்லா நீதிபதி பதவி வகித்த சமயம் நிகழ்ந்த நிகழச்சி இது. ஒரு நாள் வெளியூர்க்காரன் ஒருவன் முல்லாவிடம் வந்து ...
முல்லாவின் கதைகள் - முல்லா வழங்கிய தீர்ப்பு | Mulla Stories in Tamil முல்லாவின் கதைகள் -  முல்லா வழங்கிய தீர்ப்பு | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 25, 2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - சூரியனா சந்திரனா | Mulla Stories in Tamil

August 25, 2013
முல்லா கதைகள் - சூரியனா சந்திரனா அறிஞர்கள் கூடியிருந்த ஒரு சபையில் மிகவும் பயனுடையது எது சூரியனா அல்லது சந்திரனா? என்பது குறித்துப் பட...
முல்லா கதைகள் - சூரியனா சந்திரனா | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் -  சூரியனா சந்திரனா | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 25, 2013 Rating: 5
முல்லா கதைகள் - இரவல் கழுதை | Mulla and Donkey Stories in Tamil முல்லா கதைகள் -  இரவல் கழுதை | Mulla and Donkey Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 25, 2013 Rating: 5

முல்லாவின் கதைகள் - முல்லா அணைத்த நெருப்பு | Mulla Stories in Tamil

August 25, 2013
முல்லா அணைத்த நெருப்பு ஒரு தடவை முல்லா வியாபார விஷயமாக வெளியூர் சென்றிருந்தார் வியாபார அலுவல்கள் முடிந்து பிறகு அன்று இரவுப் பொழு...
முல்லாவின் கதைகள் - முல்லா அணைத்த நெருப்பு | Mulla Stories in Tamil முல்லாவின் கதைகள் -  முல்லா அணைத்த நெருப்பு | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 25, 2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் அறிவாற்றல் | Mulla Stories in Tamil

August 25, 2013
முல்லாவின் அறிவாற்றல் முல்லா நல்ல அறிவாளி என்றும் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து ஏற்பட்டாலும் தமது அறிவாற்றலினாலேயே அந்த ஆபத்திலிருந்து தப்பி வி...
முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் அறிவாற்றல் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் -  முல்லாவின் அறிவாற்றல் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 25, 2013 Rating: 5

முல்லாவின் கதைகள் - மீன் பிடித்த முல்லா | Mulla Stories in Tamil

August 18, 2013
மீன் பிடித்த முல்லா முல்லா வசித்த ஊரில் நெடுநாட்களாக நீதிபதி யாரையும் மன்னர் நியமிக்கவில்லை. மக்கள் இது குறித்து மன்னரிடம் முறையிட்டனர...
முல்லாவின் கதைகள் - மீன் பிடித்த முல்லா | Mulla Stories in Tamil முல்லாவின் கதைகள் - மீன் பிடித்த முல்லா | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 18, 2013 Rating: 5
முல்லா கதைகள் - சொன்ன சொல் மாறாதவன் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - சொன்ன சொல் மாறாதவன் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 18, 2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - குட்டி போட்ட பாத்திரம் | Mulla Stories in Tamil

August 18, 2013
முல்லா கதைகள் - குட்டி போட்ட பாத்திரம் ஒரு நாள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் முல்லா விடம் வந்து " என் வீட்டில் குடும்ப விழா ஒன்று நடக்கி...
முல்லா கதைகள் - குட்டி போட்ட பாத்திரம் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - குட்டி போட்ட பாத்திரம் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 18, 2013 Rating: 5
முல்லா கதைகள் - வேதாந்த நூல் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - வேதாந்த நூல் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 18, 2013 Rating: 5
முல்லா வின் திருமண ஆசை | Mulla Stories in Tamil முல்லா வின் திருமண ஆசை | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 18, 2013 Rating: 5
பால்கன் பறவை – முல்லா கதைகள் | Mulla Stories in Tamil பால்கன் பறவை – முல்லா கதைகள் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 18, 2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - யானைக்கு வந்த திருமண ஆசை

August 18, 2013
யானைக்கு வந்த திருமண ஆசை மன்னரின் யானையொன்று அண்டை அயல் நகரங்களுக்குச் சென்று பயிர்களை அழித்தும், மக்களில் பலரை நசுக்கிப் படுகாயப்படுத...
முல்லா கதைகள் - யானைக்கு வந்த திருமண ஆசை முல்லா கதைகள் - யானைக்கு வந்த திருமண ஆசை Reviewed by Dinu DK on August 18, 2013 Rating: 5
முல்லாவின் கதைகள் - மலிவான பொருள் முல்லாவின் கதைகள் - மலிவான பொருள் Reviewed by Dinu DK on August 13, 2013 Rating: 5
முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் தந்திரம் முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் தந்திரம் Reviewed by Dinu DK on August 13, 2013 Rating: 5

முல்லாவின் கதைகள் - பக்கத்து வீட்டுக்காரியின் மோப்பம்

August 12, 2013
முல்லாவின் கதைகள் - பக்கத்து வீட்டுக்காரியின் மோப்பம் முல்லா வின் வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டில் ஒரு பெண்மணி வசித்து வந்தாள். முல்லா வீட்டி...
முல்லாவின் கதைகள் - பக்கத்து வீட்டுக்காரியின் மோப்பம் முல்லாவின் கதைகள் - பக்கத்து வீட்டுக்காரியின் மோப்பம் Reviewed by Dinu DK on August 12, 2013 Rating: 5

தெனாலிராமன் விற்ற குதிரை | Tenali Raman and His Cat & Horse Story in Tamil

August 11, 2013
தெனாலிராமன் விற்ற குதிரை ஒரு சமயம் தெனாலிராமனுக்கு உடல் நலம் மோசமாகி விட்டது. வைத்தியரும் வந்து பார்த்தார். வைத்திய செலவு நிறைய ஆகும் ...
தெனாலிராமன் விற்ற குதிரை | Tenali Raman and His Cat & Horse Story in Tamil தெனாலிராமன் விற்ற குதிரை | Tenali Raman and His Cat & Horse Story in Tamil Reviewed by Dinu DK on August 11, 2013 Rating: 5
தெனாலி ராமன் கதைகள் - இராஜாங்க விருந்து தெனாலி ராமன் கதைகள் - இராஜாங்க விருந்து Reviewed by Dinu DK on August 11, 2013 Rating: 5
ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு - நீதிக் கதைகள் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு - நீதிக் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on August 04, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.