முல்லா கதைகள் - கல்விமானுக்கு எழுந்த சந்தேகம் | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/29/2013
முல்லா கதைகள் - கல்விமானுக்கு எழுந்த சந்தேகம் ஒரு நாள் அயல்நாட்டில் இருந்து வந்த இரண்டு கல்விமான்கள் முல்லாவைச் சந்தித்து அவருடன் உரையா...Read More
முல்லா கதைகள் - கல்விமானுக்கு எழுந்த சந்தேகம் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - கல்விமானுக்கு எழுந்த சந்தேகம் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/29/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - கீழே விழுந்த சட்டை | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/29/2013
முல்லா கதைகள் - கீழே விழுந்த சட்டை ஒரு நாள் முல்லா தமது மாடியில் ஏதோ வேலையாக இருந்தார். கீழே சமையலறையில் அவர் மனைவி சமையல் செய்து கொண்ட...Read More
முல்லா கதைகள் - கீழே விழுந்த சட்டை | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - கீழே விழுந்த சட்டை | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/29/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - புதுப்பானை | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/29/2013
முல்லா கதைகள் - புதுப்பானை முல்லாவின் வீட்டில் சிறுவன் ஒருவன் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான். முல்லா ஒருநாள் புதுப்பானை ஒன்றை வாங்கி வந்தார...Read More
முல்லா கதைகள் - புதுப்பானை | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - புதுப்பானை | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/29/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - பதிலுக்குப் பதில் | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/25/2013
முல்லா கதைகள் - பதிலுக்குப் பதில் ஒரு நாள் முல்லா ஒரு துணிக் கடைக்குச் சென்றார். அங்கு தலைப்பாகைகளும் விற்கப்பட்டன. தமக்கு ஒரு தலைப்பா...Read More
முல்லா கதைகள் - பதிலுக்குப் பதில் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் -  பதிலுக்குப் பதில் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/25/2013 Rating: 5

முல்லாவின் கதைகள் - முல்லா வழங்கிய தீர்ப்பு | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/25/2013
முல்லா வழங்கிய தீர்ப்பு முல்லா நீதிபதி பதவி வகித்த சமயம் நிகழ்ந்த நிகழச்சி இது. ஒரு நாள் வெளியூர்க்காரன் ஒருவன் முல்லாவிடம் வந்து ...Read More
முல்லாவின் கதைகள் - முல்லா வழங்கிய தீர்ப்பு | Mulla Stories in Tamil முல்லாவின் கதைகள் -  முல்லா வழங்கிய தீர்ப்பு | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/25/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - சூரியனா சந்திரனா | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/25/2013
முல்லா கதைகள் - சூரியனா சந்திரனா அறிஞர்கள் கூடியிருந்த ஒரு சபையில் மிகவும் பயனுடையது எது சூரியனா அல்லது சந்திரனா? என்பது குறித்துப் பட...Read More
முல்லா கதைகள் - சூரியனா சந்திரனா | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் -  சூரியனா சந்திரனா | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/25/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - இரவல் கழுதை | Mulla and Donkey Stories in Tamil

Dinu DK 8/25/2013
இரவல் கழுதை ஒருநாள் முல்லாவின் நண்பர் ஒருவர் முல்லாவிடம் வந்தார். " முல்லா அவர்களே! உங்களுடைய கழுதையை எனக்கு இரண்டு நாட்களுக...Read More
முல்லா கதைகள் - இரவல் கழுதை | Mulla and Donkey Stories in Tamil முல்லா கதைகள் -  இரவல் கழுதை | Mulla and Donkey Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/25/2013 Rating: 5

முல்லாவின் கதைகள் - முல்லா அணைத்த நெருப்பு | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/25/2013
முல்லா அணைத்த நெருப்பு ஒரு தடவை முல்லா வியாபார விஷயமாக வெளியூர் சென்றிருந்தார் வியாபார அலுவல்கள் முடிந்து பிறகு அன்று இரவுப் பொழு...Read More
முல்லாவின் கதைகள் - முல்லா அணைத்த நெருப்பு | Mulla Stories in Tamil முல்லாவின் கதைகள் -  முல்லா அணைத்த நெருப்பு | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/25/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் அறிவாற்றல் | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/25/2013
முல்லாவின் அறிவாற்றல் முல்லா நல்ல அறிவாளி என்றும் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து ஏற்பட்டாலும் தமது அறிவாற்றலினாலேயே அந்த ஆபத்திலிருந்து தப்பி வி...Read More
முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் அறிவாற்றல் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் -  முல்லாவின் அறிவாற்றல் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/25/2013 Rating: 5

முல்லாவின் கதைகள் - மீன் பிடித்த முல்லா | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/18/2013
மீன் பிடித்த முல்லா முல்லா வசித்த ஊரில் நெடுநாட்களாக நீதிபதி யாரையும் மன்னர் நியமிக்கவில்லை. மக்கள் இது குறித்து மன்னரிடம் முறையிட்டனர...Read More
முல்லாவின் கதைகள் - மீன் பிடித்த முல்லா | Mulla Stories in Tamil முல்லாவின் கதைகள் - மீன் பிடித்த முல்லா | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/18/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - சொன்ன சொல் மாறாதவன் | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/18/2013
முல்லா கதைகள் - சொன்ன சொல் மாறாதவன் வெகு காலத்திற்குப் பிறகு வெளியூர் அன்பர் ஒருவர் முல்லா வை வந்து சந்தித்தார். இருவரும் சுவையாக ...Read More
முல்லா கதைகள் - சொன்ன சொல் மாறாதவன் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - சொன்ன சொல் மாறாதவன் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/18/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - குட்டி போட்ட பாத்திரம் | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/18/2013
முல்லா கதைகள் - குட்டி போட்ட பாத்திரம் ஒரு நாள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் முல்லா விடம் வந்து " என் வீட்டில் குடும்ப விழா ஒன்று நடக்கி...Read More
முல்லா கதைகள் - குட்டி போட்ட பாத்திரம் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - குட்டி போட்ட பாத்திரம் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/18/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - வேதாந்த நூல் | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/18/2013
முல்லா கதைகள் - வேதாந்த நூல் ஓரு தடவை முல்லா ஒரு திருமணத்துக்குச் சென்றார். இரண்டொரு தடவை அவர் திருமணத்திற்கு சென்று திரும்பிவந்து பார...Read More
முல்லா கதைகள் - வேதாந்த நூல் | Mulla Stories in Tamil முல்லா கதைகள் - வேதாந்த நூல் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/18/2013 Rating: 5

முல்லா வின் திருமண ஆசை | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/18/2013
முல்லாவின் திருமண ஆசை தனது மனைவி இறந்து போய் விட்டதால் முல்லா மறுமணம் செய்து கொள்வது என்று தீர்மானித்தார். அப்பொழுது அவர் 60 வயத...Read More
முல்லா வின் திருமண ஆசை | Mulla Stories in Tamil முல்லா வின் திருமண ஆசை | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/18/2013 Rating: 5

பால்கன் பறவை – முல்லா கதைகள் | Mulla Stories in Tamil

Dinu DK 8/18/2013
பால்கன் பறவை – முல்லா கதைகள் முல்லா வுக்கு ஒரு பால்கன் பறவை கிடைத்தது. அது புறாவைப் போல இருக்கும். முல்லா இதற்கு முன் இப்பறவையைப் பார்த...Read More
பால்கன் பறவை – முல்லா கதைகள் | Mulla Stories in Tamil பால்கன் பறவை – முல்லா கதைகள் | Mulla Stories in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/18/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - யானைக்கு வந்த திருமண ஆசை

Dinu DK 8/18/2013
யானைக்கு வந்த திருமண ஆசை மன்னரின் யானையொன்று அண்டை அயல் நகரங்களுக்குச் சென்று பயிர்களை அழித்தும், மக்களில் பலரை நசுக்கிப் படுகாயப்படுத...Read More
முல்லா கதைகள் - யானைக்கு வந்த திருமண ஆசை முல்லா கதைகள் - யானைக்கு வந்த திருமண ஆசை Reviewed by Dinu DK on 8/18/2013 Rating: 5

முல்லாவின் கதைகள் - மலிவான பொருள்

Dinu DK 8/13/2013
முல்லாவின் கதைகள் - மலிவான பொருள் ஓரு தடவை துருக்கி மன்னர் காட்டுக்கு வேட்டையாடச் சென்றார். அவருடைய பரிவாரத்துடன் முல்லா வும் சென்றார்...Read More
முல்லாவின் கதைகள் - மலிவான பொருள் முல்லாவின் கதைகள் - மலிவான பொருள் Reviewed by Dinu DK on 8/13/2013 Rating: 5

முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் தந்திரம்

Dinu DK 8/13/2013
முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் தந்திரம் ஓரு நாள் முல்லா குளத்தில் நீந்திக்கொண்டிருந்த வாத்துக்களில் ஒன்றைப் பிடிக்க முயற்சி செய்தார். ...Read More
முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் தந்திரம் முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் தந்திரம் Reviewed by Dinu DK on 8/13/2013 Rating: 5

முல்லாவின் கதைகள் - பக்கத்து வீட்டுக்காரியின் மோப்பம்

Dinu DK 8/12/2013
முல்லாவின் கதைகள் - பக்கத்து வீட்டுக்காரியின் மோப்பம் முல்லா வின் வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டில் ஒரு பெண்மணி வசித்து வந்தாள். முல்லா வீட்டி...Read More
முல்லாவின் கதைகள் - பக்கத்து வீட்டுக்காரியின் மோப்பம் முல்லாவின் கதைகள் - பக்கத்து வீட்டுக்காரியின் மோப்பம் Reviewed by Dinu DK on 8/12/2013 Rating: 5

தெனாலிராமன் விற்ற குதிரை | Tenali Raman and His Cat & Horse Story in Tamil

Dinu DK 8/11/2013
தெனாலிராமன் விற்ற குதிரை ஒரு சமயம் தெனாலிராமனுக்கு உடல் நலம் மோசமாகி விட்டது. வைத்தியரும் வந்து பார்த்தார். வைத்திய செலவு நிறைய ஆகும் ...Read More
தெனாலிராமன் விற்ற குதிரை | Tenali Raman and His Cat & Horse Story in Tamil தெனாலிராமன் விற்ற குதிரை | Tenali Raman and His Cat & Horse Story in Tamil Reviewed by Dinu DK on 8/11/2013 Rating: 5

தெனாலி ராமன் கதைகள் - இராஜாங்க விருந்து

Dinu DK 8/11/2013
தெனாலி ராமன் கதைகள் - இராஜாங்க விருந்து ஒரு நாள் அரன்மனையில் பெரிய விருந்து நடந்தது. ராஜகுருவும் தெனாலிராமனும் ருசித்து, ரசித்து உண்டு ...Read More
தெனாலி ராமன் கதைகள் - இராஜாங்க விருந்து தெனாலி ராமன் கதைகள் - இராஜாங்க விருந்து Reviewed by Dinu DK on 8/11/2013 Rating: 5

ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு - நீதிக் கதைகள்

Dinu DK 8/04/2013
ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு கோவில் கோபுரத்தில் சில நீல நிறப்புறாக்களும் சில வெள்ளை நிறப் புறாக்களும் அடைக்கலமாகி இருந்து வந்தன. கோப...Read More
ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு - நீதிக் கதைகள் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு - நீதிக் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on 8/04/2013 Rating: 5
Powered by Blogger.