நீதிக்கதைகள் - சொர்க்கமும் நரகமும்! நீதிக்கதைகள் - சொர்க்கமும் நரகமும்! Reviewed by Dinu DK on May 27, 2013 Rating: 5
அரசர் கதைகள் - ஆமையும் அழகிய பெண்ணும்! அரசர் கதைகள் - ஆமையும் அழகிய பெண்ணும்! Reviewed by Dinu DK on May 27, 2013 Rating: 5

தெனாலிராமன் கதைகள் – மோதிரம்

May 17, 2013
விஜயநகரப் பேரரசின் அவை கலைந்தது. அரசர் கிருஷ்ண தேவராயர் வெளியேறிக் கொண்டிருந்தார். மற்ற உறுப்பினர்களும் பின் தொடர்ந்தனர். அப்போது அமைச்...
தெனாலிராமன் கதைகள் – மோதிரம் தெனாலிராமன் கதைகள் – மோதிரம் Reviewed by Dinu DK on May 17, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.