சுண்டெலியின் பயம்

February 22, 2013
முன்னொரு காலத்தில் ஒரு காட்டில் முனிவர் ஒருவரின் குடிசை இருந்தது. அதன் அருகே ஒரு சின்ன மலை இருந்தது. அந்த மலையினருகே உள்ள ஒரு துவாரத்தில் ச...
சுண்டெலியின் பயம் சுண்டெலியின் பயம் Reviewed by Dinu DK on February 22, 2013 Rating: 5

புகழ்ச்சிப் பேச்சில் ஏமாறலாமா? - நீதிக் கதைகள்

February 14, 2013
புகழ்ச்சிப் பேச்சில் ஏமாறலாமா? சண்பகவனம் எனும் காட்டில் ஒரு மானும், ஒரு காகமும் நட்புடன் பழகி வந்தது. மான் தன்னிச்சையாகப் புல் முதலி...
புகழ்ச்சிப் பேச்சில் ஏமாறலாமா? - நீதிக் கதைகள் புகழ்ச்சிப் பேச்சில் ஏமாறலாமா? - நீதிக் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on February 14, 2013 Rating: 5

பிச்சைக்காரன் - தன்னம்பிக்கை கதைகள்!

February 10, 2013
பிச்சைக்காரன் :- ஒரு புகைவண்டி நிலையத்தில் பிச்சைக்காரன் ஒருவன் தனது கைப்பை நிறைய பென்சில்களை வைத்துக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தான். ஒரு கணவா...
பிச்சைக்காரன் - தன்னம்பிக்கை கதைகள்! பிச்சைக்காரன் - தன்னம்பிக்கை கதைகள்! Reviewed by Dinu DK on February 10, 2013 Rating: 5
பதிலுக்குப் பதில் – முல்லா கதைகள்! பதிலுக்குப் பதில் – முல்லா கதைகள்! Reviewed by Dinu DK on February 05, 2013 Rating: 5

குழப்பவாதிகள்! – முல்லா கதைகள்

February 01, 2013
குழப்பவாதிகள்! முல்லா நஸ்ருதீன் மன்னருடன் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருந்தார், அது அரசுசவையில் இருந்த பலருக்கு பிடிக்கவில்லை. ஒருமுறை ம...
குழப்பவாதிகள்! – முல்லா கதைகள் குழப்பவாதிகள்! – முல்லா கதைகள் Reviewed by Dinu DK on February 01, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.