முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் உடைவாள் முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் உடைவாள் Reviewed by Dinu DK on January 31, 2013 Rating: 5

தன்னம்பிக்கை கதைகள் - நஷ்டம்!

January 28, 2013
நஷ்டம்! ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவருக்கு தன் நிறுவனத்தில் சில தவறுகளால் 50 கோடிகள் நஷ்டம் ஏற்பட்டுவிட்டது. மிகவும் சோர்ந்து போய் அருகில் இர...
தன்னம்பிக்கை கதைகள் - நஷ்டம்! தன்னம்பிக்கை கதைகள் - நஷ்டம்! Reviewed by Dinu DK on January 28, 2013 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் : யார் கொலையாளி?

January 27, 2013
யார் கொலையாளி? ஒரு நாட்டின் தலைநகரத்தில் அறிவு நிரம்பிய வணிகன் ஒருவன் இருந்தான். அங்கே யாருக்கு எந்தச் சிக்கல் ஏற்பட்டாலும், அவனிடம் அ...
சிறுவர் கதைகள் : யார் கொலையாளி? சிறுவர் கதைகள் : யார் கொலையாளி? Reviewed by Dinu DK on January 27, 2013 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - சின்னு மரம்

January 27, 2013
சின்னு மரம் சின்னு மரம்.” உஷ் உஷ் ” என்ற சத்தமிட்டபடியே இருக்கும் இந்த மரம். காட்டின் நடுவிலே இருக்கின்றது.அனேகமாக எல்லா விலங்கிற்கும் ...
சிறுவர் கதைகள் - சின்னு மரம் சிறுவர் கதைகள் - சின்னு மரம் Reviewed by Dinu DK on January 27, 2013 Rating: 5

நீதி கதைகள் : கெட்டிக்கார சேவல்

January 21, 2013
கெட்டிக்கார சேவல் ஒரு நாள் காலையில் ஒரு மரத்தின் மீது சேவல் உட்கார்ந்து இருந்தது. காலை நேரம் ரம்மியமாக இருந்தபடியால் உற்சாகமாய் சேவல்...
நீதி கதைகள் : கெட்டிக்கார சேவல் நீதி கதைகள் : கெட்டிக்கார சேவல் Reviewed by Dinu DK on January 21, 2013 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - தாகம்

January 13, 2013
தாகம்! அந்த அடர்ந்த காட்டில் தாகத்தினால் வாடிய நரி ஒன்று அங்குமிங்கும் நீர் தேடி அலைந்தது. ஓரிடத்தில் நீர் நிலை ஒன்று காணப்பட்டது. அத...
சிறுவர் கதைகள் - தாகம் சிறுவர் கதைகள் - தாகம் Reviewed by Dinu DK on January 13, 2013 Rating: 5

நீதி கதைகள் : முட்டா...! குட்டா...!

January 10, 2013
நீதி கதைகள் : முட்டா...! குட்டா...! முல்லை காட்டில் முட்டா, குட்டா என இரண்டு குரங்குகள் இருந்தன. மற்ற குரங்குகள் போல இல்லாமல் இந்த இரண்...
நீதி கதைகள் : முட்டா...! குட்டா...! நீதி கதைகள் : முட்டா...! குட்டா...! Reviewed by Dinu DK on January 10, 2013 Rating: 5

முல்லைக்காட்டு குரங்கு!

January 08, 2013
முல்லைக்காட்டுக்கு புதிதாக குரங்கு ஒன்று வந்தது. அந்த குரங்கின் பெயர் கிட்டு! அது நிறைய மந்திர வித்தைகளை செய்து காட்டியது. வெறும் கையை ...
முல்லைக்காட்டு குரங்கு! முல்லைக்காட்டு குரங்கு! Reviewed by Dinu DK on January 08, 2013 Rating: 5

முட்டாள் வணிகன்!

January 05, 2013
முட்டாள் வணிகன்! ஓர் ஊரில், வணிகன் ஒருவன் இருந்தான். பணக்காரனான அவன் சரியான கஞ்சன். எனவே, முட்டாளான ஒருவனை வேலைக்காரனாக வைத்திருந்தான்....
முட்டாள் வணிகன்! முட்டாள் வணிகன்! Reviewed by Dinu DK on January 05, 2013 Rating: 5

பார்வையற்ற துறவி

January 02, 2013
பார்வையற்ற துறவி! ஒரு காட்டில் ஒரு பெரிய ஆலமரத்தின் அடியில் துறவி ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார். அவருக்குப் பார்வை கிடையாது. அவ்வழி...
பார்வையற்ற துறவி பார்வையற்ற துறவி Reviewed by Dinu DK on January 02, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.