நரியும் அதன் நிழலும் | The Fox and His Shadow Story in Tamil நரியும் அதன் நிழலும் | The Fox and His Shadow Story in Tamil Reviewed by Dinu DK on December 27, 2013 Rating: 5
புகழ் போதை - Puzgal Bothai | நீதிக் கதைகள் புகழ் போதை - Puzgal Bothai | நீதிக் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on November 23, 2013 Rating: 5
தொழில் - முல்லா கதைகள் | Thozhil - Mulla Stories தொழில் - முல்லா கதைகள் | Thozhil - Mulla Stories Reviewed by Dinu DK on November 23, 2013 Rating: 5
கருநாக பாம்பும் காகமும் | The Crow and the Snake கருநாக பாம்பும் காகமும் | The Crow and the Snake Reviewed by Dinu DK on November 04, 2013 Rating: 5
ஆமையும் இரண்டு வாத்துகளும் | The Tortoise and the Ducks Story ஆமையும் இரண்டு வாத்துகளும் | The Tortoise and the Ducks Story Reviewed by Dinu DK on October 27, 2013 Rating: 5
சிங்கத்தின் உறுதிமொழி | Lions Promise with Goat and Fox - Story in Tamil சிங்கத்தின் உறுதிமொழி | Lions Promise with Goat and Fox - Story in Tamil Reviewed by Dinu DK on October 24, 2013 Rating: 5
குரங்கும் இரண்டு பூனைகளும் | The Monkey and the Two Cats Moral Story குரங்கும் இரண்டு பூனைகளும் | The Monkey and the Two Cats Moral Story Reviewed by Dinu DK on October 23, 2013 Rating: 5
இரண்டு முட்டாள் ஆடுகள் | Two Silly Goats Story in Tamil இரண்டு முட்டாள் ஆடுகள் | Two Silly Goats Story in Tamil Reviewed by Dinu DK on October 13, 2013 Rating: 5
Thenali Raman Stories - புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா? Thenali Raman Stories - புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா? Reviewed by Dinu DK on October 03, 2013 Rating: 5
நரியும் கொக்கும் | The Fox And The Stork - Short Story நரியும் கொக்கும் | The Fox And The Stork - Short Story Reviewed by Dinu DK on September 22, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.