நரியும் அதன் நிழலும் | The Fox and His Shadow Story in Tamil நரியும் அதன் நிழலும் | The Fox and His Shadow Story in Tamil Reviewed by Dinu DK on 12/27/2013 Rating: 5
புகழ் போதை - Puzgal Bothai | நீதிக் கதைகள் புகழ் போதை - Puzgal Bothai | நீதிக் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on 11/23/2013 Rating: 5

தொழில் - முல்லா கதைகள் | Thozhil - Mulla Stories

Dinu DK 11/23/2013
தொழில் (Thozhil) ( முல்லா கதைகள் ) ஒருமுறை அக்பர் பீர்பாலிடம், " நமது நாட்டில் மக்கள் அதிகமாக மேற்கொண்டிருக்கும் தொழில் எது? &#...Read More
தொழில் - முல்லா கதைகள் | Thozhil - Mulla Stories தொழில் - முல்லா கதைகள் | Thozhil - Mulla Stories Reviewed by Dinu DK on 11/23/2013 Rating: 5
கருநாக பாம்பும் காகமும் | The Crow and the Snake கருநாக பாம்பும் காகமும் | The Crow and the Snake Reviewed by Dinu DK on 11/04/2013 Rating: 5
ஆமையும் இரண்டு வாத்துகளும் | The Tortoise and the Ducks Story ஆமையும் இரண்டு வாத்துகளும் | The Tortoise and the Ducks Story Reviewed by Dinu DK on 10/27/2013 Rating: 5
சிங்கத்தின் உறுதிமொழி | Lions Promise with Goat and Fox - Story in Tamil சிங்கத்தின் உறுதிமொழி | Lions Promise with Goat and Fox - Story in Tamil Reviewed by Dinu DK on 10/24/2013 Rating: 5
குரங்கும் இரண்டு பூனைகளும் | The Monkey and the Two Cats Moral Story குரங்கும் இரண்டு பூனைகளும் | The Monkey and the Two Cats Moral Story Reviewed by Dinu DK on 10/23/2013 Rating: 5
இரண்டு முட்டாள் ஆடுகள் | Two Silly Goats Story in Tamil இரண்டு முட்டாள் ஆடுகள் | Two Silly Goats Story in Tamil Reviewed by Dinu DK on 10/13/2013 Rating: 5
Thenali Raman Stories - புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா? Thenali Raman Stories - புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா? Reviewed by Dinu DK on 10/03/2013 Rating: 5
நரியும் கொக்கும் | The Fox And The Stork - Short Story நரியும் கொக்கும் | The Fox And The Stork - Short Story Reviewed by Dinu DK on 9/22/2013 Rating: 5
Powered by Blogger.