நன்றி மறந்த முதலாளி!

Dinu DK 12/31/2012
நன்றி மறந்த முதலாளி! செல்வச் செழிப்புடன் வாழ்ந்து வந்த செல்வந்தன் ஒருவன் பல ஊர்களுக்கு வணிகம் செய்வதற்காகச் செல்ல வேண்டி இரு...Read More
நன்றி மறந்த முதலாளி! நன்றி மறந்த முதலாளி! Reviewed by Dinu DK on 12/31/2012 Rating: 5
சிறுவர் கதைகள் - எல்லாம் நன்மைக்கே! சிறுவர் கதைகள் - எல்லாம் நன்மைக்கே! Reviewed by Dinu DK on 12/29/2012 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - அறிவாளி

Dinu DK 12/28/2012
அறிவாளி! விஜயபுரத்தை மன்னன் ஒருவன் ஆண்டு வந்தான். அவன் பெயர் மதிவதனர். அவனுடைய அரசவையில் இருந்த மூத்த அமைச்சர்களில் ஒருவர் திடீரென ம...Read More
சிறுவர் கதைகள் - அறிவாளி சிறுவர் கதைகள் - அறிவாளி Reviewed by Dinu DK on 12/28/2012 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - அகந்தை

Dinu DK 12/24/2012
அகந்தை: உலகப் பிரசித்தி பெற்ற துறவி ஒருவர் ஒரு நாட்டுக்கு விஜயம் செய்தார். ஊருக்கு ஒதுக்குப் புறத்தில் ஒரு குடிசைபோட்டுத் தங்கி, நாட...Read More
சிறுவர் கதைகள் - அகந்தை சிறுவர் கதைகள் - அகந்தை Reviewed by Dinu DK on 12/24/2012 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - செங்கல் வீடு

Dinu DK 12/21/2012
செங்கல் வீடு!   முன்னொரு காலத்தில் ஒரு காட்டில் பன்றி ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. அது மூன்று குட்டிகளை ஈன்றது. அவை மூன்றும் அழகாக இருந்தன. ...Read More
சிறுவர் கதைகள் - செங்கல் வீடு சிறுவர் கதைகள் - செங்கல் வீடு Reviewed by Dinu DK on 12/21/2012 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - நவரத்தின மாலை!

Dinu DK 12/19/2012
நவரத்தின மாலை! சொர்ணபுரியை ஆண்ட மன்னன் வர்மனின் தர்பாரில் நான்கு பண்டிதர்கள் இருந்தனர். அந்த பண்டிதர்களும், மன்னனிடம் ஏதாவது காரணம் ...Read More
சிறுவர் கதைகள் - நவரத்தின மாலை! சிறுவர் கதைகள் - நவரத்தின மாலை! Reviewed by Dinu DK on 12/19/2012 Rating: 5

Adolf Hitler History in Tamil | ஹிட்லரின் வரலாறு

Dinu DK 12/18/2012
ஹிட்லரின் வரலாறு இரண்டாம் உலகப் போரின் கதாநாயகனும் வில்லனும் ஒருவரே . அவர்தான் ஹிட்லர் . முதல் உலகப் போரின்போது ஜெர்மனி ...Read More
Adolf Hitler History in Tamil | ஹிட்லரின் வரலாறு Adolf Hitler History in Tamil | ஹிட்லரின் வரலாறு Reviewed by Dinu DK on 12/18/2012 Rating: 5
Powered by Blogger.