அரசர் கதைகள் - அறிவுக்கூர்மை

November 24, 2012
அறிவுக்கூர்மை:- அரசர் கிருஷ்ண சந்திரருக்கு அடுத்தடுத்து மகள்கள் பிறந்தனர். தனக்குப் பின் ஆட்சி செய்ய ஒரு மகன் இல்லையே என்று கவலைப்பட்ட...
அரசர் கதைகள் - அறிவுக்கூர்மை அரசர் கதைகள் - அறிவுக்கூர்மை Reviewed by Dinu DK on November 24, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.