தெனாலிராமன் கதைகள் - தெனாலிராமனும் கத்தரிக்காயும்

Dinu DK 6/18/2012
தெனாலிராமனும் கத்தரிக்காயும்:          ஒரு முறை தெனாலிராமனுக்கு கத்தரிக்காய் சாப்பிட வேண்டும் என்று அதீத விருப்பம் ஏற்ப்பட்டது ...Read More
தெனாலிராமன் கதைகள் - தெனாலிராமனும் கத்தரிக்காயும் தெனாலிராமன் கதைகள் - தெனாலிராமனும் கத்தரிக்காயும் Reviewed by Dinu DK on 6/18/2012 Rating: 5

தெனாலிராமன் கதைகள்: காளியும் தெனாலி ராமனும்

Dinu DK 6/17/2012
காளியும் தெனாலி ராமனும்: தெனாலிராமன் ஊர் ஆந்திரா. அந்த ஆண்டு அங்கு மழையே பெய்யவில்லை. விவசாயம் இல்லாமல் எங்கும் வறட்சி ஏற்பட்டது. அ...Read More
தெனாலிராமன் கதைகள்: காளியும் தெனாலி ராமனும் தெனாலிராமன் கதைகள்: காளியும் தெனாலி ராமனும் Reviewed by Dinu DK on 6/17/2012 Rating: 5

தெனாலிராமன் கதைகள்:அதிசயக்குதிரை

Dinu DK 6/17/2012
அதிசயக்குதிரை: கிருஷ்ண தேவராயரின் படைகளுள் குதிரைப் படையும் ஒன்று. குதிரைப்படையும் வலிமையுள்ளதாக இருந்தது சண்டை இல்லாத காலங்களில் குதிரை...Read More
தெனாலிராமன் கதைகள்:அதிசயக்குதிரை தெனாலிராமன் கதைகள்:அதிசயக்குதிரை Reviewed by Dinu DK on 6/17/2012 Rating: 5

தெனாலிராமன் கதைகள் : நீர் இறைத்த திருடர்கள்

Dinu DK 6/17/2012
நீர் இறைத்த திருடர்கள்: ஒரு சமயம் விஜயநகர ராஜ்யத்தில் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டது. பருவ மழை தவறி விட்டதால் குளம், குட்டை, ஏரி எல்லாம் வற்றிவ...Read More
தெனாலிராமன் கதைகள் : நீர் இறைத்த திருடர்கள் தெனாலிராமன் கதைகள் : நீர் இறைத்த திருடர்கள் Reviewed by Dinu DK on 6/17/2012 Rating: 5
Powered by Blogger.