நன்றி மறந்த முதலாளி!

December 31, 2012
நன்றி மறந்த முதலாளி! செல்வச் செழிப்புடன் வாழ்ந்து வந்த செல்வந்தன் ஒருவன் பல ஊர்களுக்கு வணிகம் செய்வதற்காகச் செல்ல வேண்டி இரு...
நன்றி மறந்த முதலாளி! நன்றி மறந்த முதலாளி! Reviewed by Dinu DK on December 31, 2012 Rating: 5
சிறுவர் கதைகள் - எல்லாம் நன்மைக்கே! சிறுவர் கதைகள் - எல்லாம் நன்மைக்கே! Reviewed by Dinu DK on December 29, 2012 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - அறிவாளி

December 28, 2012
அறிவாளி! விஜயபுரத்தை மன்னன் ஒருவன் ஆண்டு வந்தான். அவன் பெயர் மதிவதனர். அவனுடைய அரசவையில் இருந்த மூத்த அமைச்சர்களில் ஒருவர் திடீரென ம...
சிறுவர் கதைகள் - அறிவாளி சிறுவர் கதைகள் - அறிவாளி Reviewed by Dinu DK on December 28, 2012 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - அகந்தை

December 24, 2012
அகந்தை: உலகப் பிரசித்தி பெற்ற துறவி ஒருவர் ஒரு நாட்டுக்கு விஜயம் செய்தார். ஊருக்கு ஒதுக்குப் புறத்தில் ஒரு குடிசைபோட்டுத் தங்கி, நாட...
சிறுவர் கதைகள் - அகந்தை சிறுவர் கதைகள் - அகந்தை Reviewed by Dinu DK on December 24, 2012 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - செங்கல் வீடு

December 21, 2012
செங்கல் வீடு!   முன்னொரு காலத்தில் ஒரு காட்டில் பன்றி ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. அது மூன்று குட்டிகளை ஈன்றது. அவை மூன்றும் அழகாக இருந்தன. ...
சிறுவர் கதைகள் - செங்கல் வீடு சிறுவர் கதைகள் - செங்கல் வீடு Reviewed by Dinu DK on December 21, 2012 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - நவரத்தின மாலை!

December 19, 2012
நவரத்தின மாலை! சொர்ணபுரியை ஆண்ட மன்னன் வர்மனின் தர்பாரில் நான்கு பண்டிதர்கள் இருந்தனர். அந்த பண்டிதர்களும், மன்னனிடம் ஏதாவது காரணம் ...
சிறுவர் கதைகள் - நவரத்தின மாலை! சிறுவர் கதைகள் - நவரத்தின மாலை! Reviewed by Dinu DK on December 19, 2012 Rating: 5
Adolf Hitler History in Tamil | ஹிட்லரின் வரலாறு Adolf Hitler History in Tamil | ஹிட்லரின் வரலாறு Reviewed by Dinu DK on December 18, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.