தெனாலிராமன் கதைகள் - தென்னை மரம்! தெனாலிராமன் கதைகள் - தென்னை மரம்! Reviewed by Dinu DK on 4/29/2013 Rating: 5
தெனாலிராமன் கதைகள் - உலகிலேயே வெண்மையான பொருள் எது? தெனாலிராமன் கதைகள் - உலகிலேயே வெண்மையான பொருள் எது? Reviewed by Dinu DK on 4/19/2013 Rating: 5

அரசர் கதைகள் – அழகி!

Dinu DK 4/16/2013
அழகி!  ஒருநாள் ஒரு அரசர் காட்டு வழியே குதிரையில் போய்க் கொண்டிருந்தார். காட்டில் ஒரு அழகிய பெண...Read More
அரசர் கதைகள் – அழகி! அரசர் கதைகள் – அழகி! Reviewed by Dinu DK on 4/16/2013 Rating: 5

அரசர் கதைகள் – திருடன்!

Dinu DK 4/16/2013
திருடன்!  எருக்கூர் என்னும் ஊரில் நீலகண்டன் என்பவன் தன் மனைவியோடு வாழ்ந்து வந்தான். அந்த ஊரில்...Read More
அரசர் கதைகள் – திருடன்! அரசர் கதைகள் – திருடன்! Reviewed by Dinu DK on 4/16/2013 Rating: 5
அரசர் கதைகள் – அரசர் குதிரை அரசர் கதைகள் – அரசர் குதிரை Reviewed by Dinu DK on 4/05/2013 Rating: 5
சிறுவர் கதைகள் - சவாலே சமாளி! சிறுவர் கதைகள் - சவாலே சமாளி! Reviewed by Dinu DK on 4/05/2013 Rating: 5
Powered by Blogger.