முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் உடைவாள் முல்லா கதைகள் - முல்லாவின் உடைவாள் Reviewed by Dinu DK on 1/31/2013 Rating: 5
தன்னம்பிக்கை கதைகள் - நஷ்டம்! தன்னம்பிக்கை கதைகள் - நஷ்டம்! Reviewed by Dinu DK on 1/28/2013 Rating: 5
சிறுவர் கதைகள் : யார் கொலையாளி? சிறுவர் கதைகள் : யார் கொலையாளி? Reviewed by Dinu DK on 1/27/2013 Rating: 5
சிறுவர் கதைகள் - சின்னு மரம் சிறுவர் கதைகள் - சின்னு மரம் Reviewed by Dinu DK on 1/27/2013 Rating: 5
நீதி கதைகள் : கெட்டிக்கார சேவல் நீதி கதைகள் : கெட்டிக்கார சேவல் Reviewed by Dinu DK on 1/21/2013 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - தாகம்

Dinu DK 1/13/2013
தாகம்! அந்த அடர்ந்த காட்டில் தாகத்தினால் வாடிய நரி ஒன்று அங்குமிங்கும் நீர் தேடி அலைந்தது. ஓர...Read More
சிறுவர் கதைகள் - தாகம் சிறுவர் கதைகள் - தாகம் Reviewed by Dinu DK on 1/13/2013 Rating: 5
நீதி கதைகள் : முட்டா...! குட்டா...! நீதி கதைகள் : முட்டா...! குட்டா...! Reviewed by Dinu DK on 1/10/2013 Rating: 5

முல்லைக்காட்டு குரங்கு!

Dinu DK 1/08/2013
முல்லைக்காட்டுக்கு புதிதாக குரங்கு ஒன்று வந்தது. அந்த குரங்கின் பெயர் கிட்டு! அது நிறைய மந்திர வி...Read More
முல்லைக்காட்டு குரங்கு! முல்லைக்காட்டு குரங்கு! Reviewed by Dinu DK on 1/08/2013 Rating: 5

முட்டாள் வணிகன்!

Dinu DK 1/05/2013
முட்டாள் வணிகன்! ஓர் ஊரில், வணிகன் ஒருவன் இருந்தான். பணக்காரனான அவன் சரியான கஞ்சன். எனவே, முட்ட...Read More
முட்டாள் வணிகன்! முட்டாள் வணிகன்! Reviewed by Dinu DK on 1/05/2013 Rating: 5

பார்வையற்ற துறவி

Dinu DK 1/02/2013
பார்வையற்ற துறவி! ஒரு காட்டில் ஒரு பெரிய ஆலமரத்தின் அடியில் துறவி ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார்...Read More
பார்வையற்ற துறவி பார்வையற்ற துறவி Reviewed by Dinu DK on 1/02/2013 Rating: 5
Powered by Blogger.