நன்றி மறந்த முதலாளி!

Dinu DK 12/31/2012
நன்றி மறந்த முதலாளி! செல்வச் செழிப்புடன் வாழ்ந்து வந்த செல்வந்தன் ஒருவன் பல ஊர்களுக்கு வண...Read More
நன்றி மறந்த முதலாளி! நன்றி மறந்த முதலாளி! Reviewed by Dinu DK on 12/31/2012 Rating: 5
சிறுவர் கதைகள் - எல்லாம் நன்மைக்கே! சிறுவர் கதைகள் - எல்லாம் நன்மைக்கே! Reviewed by Dinu DK on 12/29/2012 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - அறிவாளி

Dinu DK 12/28/2012
அறிவாளி! விஜயபுரத்தை மன்னன் ஒருவன் ஆண்டு வந்தான். அவன் பெயர் மதிவதனர். அவனுடைய அரசவையில் இருந...Read More
சிறுவர் கதைகள் - அறிவாளி சிறுவர் கதைகள் - அறிவாளி Reviewed by Dinu DK on 12/28/2012 Rating: 5

சிறுவர் கதைகள் - அகந்தை

Dinu DK 12/24/2012
அகந்தை: உலகப் பிரசித்தி பெற்ற துறவி ஒருவர் ஒரு நாட்டுக்கு விஜயம் செய்தார். ஊருக்கு ஒதுக்குப் ...Read More
சிறுவர் கதைகள் - அகந்தை சிறுவர் கதைகள் - அகந்தை Reviewed by Dinu DK on 12/24/2012 Rating: 5
சிறுவர் கதைகள் - செங்கல் வீடு சிறுவர் கதைகள் - செங்கல் வீடு Reviewed by Dinu DK on 12/21/2012 Rating: 5
சிறுவர் கதைகள் - நவரத்தின மாலை! சிறுவர் கதைகள் - நவரத்தின மாலை! Reviewed by Dinu DK on 12/19/2012 Rating: 5
Adolf Hitler History in Tamil | ஹிட்லரின் வரலாறு Adolf Hitler History in Tamil | ஹிட்லரின் வரலாறு Reviewed by Dinu DK on 12/18/2012 Rating: 5
Powered by Blogger.